ניוד מומחים זרים לישראל

עובדים זרים בעלי מומחיות ייחודית שאין בנמצא בישראל

ממשלת ישראל מתירה העסקת עובדים זרים בעלי מומחיות ייחודית שאין בנמצא בישראל. העסקת מומחה זר כפופה לקבלת היתר העסקה מאגף ההיתרים במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים, והנפקת רישיון ישיבה ועבודה מסוג "ב/1 מומחה" (בציון המקצוע המאושר להעסקה). יש לקבל את שני ההיתרים בטרם הגעת המומחה הזר לישראל, לרבות במקרה בו המומחה הזר מגיע ממדינה הפטורה באשרה ורישיון ביקור מראש. תקופת השהייה המרבית בארץ למומחה זר הינה 63 חודשים. רישיון ישיבה ושהייה לא יוארך מעבר לתקופה זו.

יש כמה קטגוריות של היתרי עבודה למומחים זרים:

מומחה בשכר מומחים

לכאן נכנסים כל אותם עובדים בעלי רמת מומחיות גבוהה או בעלי ידע חיוני וייחודי שאינו קיים לעובדים בישראל. בעת הבקשה לאשרה, יידרש המעסיק להציג אסמכתאות למומחיות הספציפית של העובד, לרבות פירוט קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה, תארים אקדמאיים, הסמכות מיוחדות, פירוט ניסיון, מוניטין וכיוצא באלה, את הבקשה יכולה להגיש חברה מקומית או חברה זרה, עם או בלי סניף ונציגות בישראל. כאשר מדובר על חברה מקומית עליה לספק מס' מסמכים לרבות:

  • אישור רואה חשבון של החברה המאשר כי החברה פעילה ולא נרשמה לה 'אזהרת עסק חי'.
  • העתק נאמן למקור של טפסי 102 שהוגשו למוסד לביטוח לאומי לגבי עובדים ישראלים בשלושת החודשים האחרונים.
  • מכתב הסבר מנומק ומודפס לגבי הצורך בהעסקת המומחה הזר (על פי הפירוט בסעיף 7 שבטופס הבקשה) ומסמכים התומכים בטענות המועלות במכתב ובכלל זה מסמכים המעידים על תמיכה של גופים ממשלתיים.
  • כל תיעוד אחר התומך בבקשת המעסיק.
  • תשלום אגרה.

אחד התנאים המרכזיים להעסקת עובד בקטגורית "מומחה בשכר מומחים" הוא תשלום שכר שיהיה לפחות כפול מהשכר הממוצע במשק בישראל. קבלת ההיתר ע"י המעסיק, היא תנאי לקבלת האשרה עבור העובד עצמו וההיתר ניתן על בסיס שנתי, אותו יש להאריך מדי שנה לעיתים תידרש הפקדה של ערבות לצורך הבטחה של עמידת החברה המבקשת בהתחייבויותיה וביציאת המומחים מישראל בתום התקופה.

מומחה זר המגיע לתקופה של עד 90 יום

היתר המאפשר שהיה לא רציפה של עובד זר עד שהיה מצטברת של 45 יום במהלך שנה קלנדרית. מדובר על היתר בהליך יחסית מזורז בו אם הכל מתנהל כשורה העובד רשאי להיכנס ולעבוד בישראל בתוך שבוע ממועד הגשת הבקשה. היתר זה רלוונטי אך ורק לעובדים ממדינות שאזרחיהם פטורים מאשרת כניסה לישראל לפי צו הכניסה לישראל, מדינות כגון: ארה"ב וקנדה, מדינות האיחוד האירופי, יפן, הונג קונג ועוד. לא ניתן להנפיק היתר כזה לעובדים מסין.

מומחה זר המגיע לישראל לתקופה מצטברת של 45 יום בשנה קלנדרית

היתר המאפשר שהיה לא רציפה של עובד זר עד שהיה מצטברת של 45 יום במהלך שנה קלנדרית. מדובר על היתר בהליך יחסית מזורז בו אם הכל מתנהל כשורה העובד רשאי להיכנס ולעבוד בישראל בתוך שבוע ממועד הגשת הבקשה. היתר זה רלוונטי אך ורק לעובדים ממדינות שאזרחיהם פטורים מאשרת כניסה לישראל לפי צו הכניסה לישראל, מדינות כגון: ארה"ב וקנדה, מדינות האיחוד האירופי, יפן, הונג קונג ועוד. לא ניתן להנפיק היתר כזה לעובדים מסין.

מנהל בכיר, נציג בכיר או עובד אמון בחברה זרה או חברה בינ"ל

היתר המיועד אך ורק לפונקציות הבכירות ביותר בארגון זר, בעלי יכולת פיקוח ושליטה וסמכות להעסיק ולפטר עובדים. נדרש יהיה לשכנע את הרשות כי העובד הוא אכן חלק מהשדרה הניהולית הבכירה ביותר בארגון ונוכחותו בישראל הכרחית. ניתן להעסיק בישראל עד 2 עובדים.

עובדי חברות הייטק וסייבר

היתר ייחודי רלוונטי לחברות המוגדרות חברות עתירות ידע טכנולוגי על ידי "רשות החדשנות" הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, ומעוניינות להעסיק עובדים ממדינות שאזרחיהם פטורים מאשרת כניסה לישראל לפי צו הכניסה לישראל. בקטגוריה זו כפי שנקבע בקטגוריה של מומחה בשכר מומחים שכר העובדים יהיה שווה לפחות לכפל השכר הממוצע במשק בישראל. גם הליך זה הוא הינו הליך מזורז עם היקף דרישות ומסמכים מצומצם.

תהליך הנפקת היתר להעסקת מומחה זר

מאחר שמדובר על הליך מורכב שיש לנהלו באופן מדוקדק, מומלץ להיעזר בשירות משרד עו"ד הראל-נבון לאורך כל שלבי הבקשה. אמנם בחלק מן ההיתרים ניתן לפעול בהליך מקוצר ויש אפשרויות שונות בין הקטגוריות, אך באופן עקרוני על מנת לקבל היתר עבודה למומחה זר יש לפעול בצורה מסודרת כאשר הצעד הראשון הוא הגשת בקשה ליחידת ההיתרים ברשות, מטעם המעסיק המעוניין בהיתר להעסקת עובד זר.  על הבקשה לפרט את הצורך המיוחד בהעסקת המומחה הספציפי בישראל ויצורפו לה מסמכים המגבים את הבקשה לרבות קו"ח ואסמכתאות המעידות על מומחיותו של העובד וכן אישורים משפטיים וחשבונאיים שונים שדורשת הרשות. לאחר מכן על המעסיק להגיש בקשה מסודרת להנפקת אשרת כניסה למומחה הזר.

לאחר הגשת הבקשה לאשרת הכניסה, הרשות שולחת לקונסוליה הרלוונטית במדינת המוצא של המומחה, אישור להנפיק עבורו אשרת כניסה חד-פעמית לתקופה של חודש במהלכם על העובד להיכנס לישראל. לצורך קבלת האשרה על המומחה להתייצב בעצמו בקונסוליה הישראלית בארצו. לאחר כניסתו של המומחה הזר לגבולות המדינה באמצעות האשרה שהונפקה לו בקונסוליה הישראלית בארצו, יהיה צורך להאריך את האשרה בהתאם להיתר ההעסקה שניתן לו ולא יותר משנה בכל פעם.

למשרד עו"ד הראל-נבון ניסיון מוכח בליווי מעסיקים ומגוון ארגונים לרבות חברות הייטק, חברות העוסקות בתחום האנרגיה והתשתיות, חברות בתחום התרבות והבנייה, בתחום האקדמיה ועוד בקבלת היתרי העסקה וניוד מומחים זרים והארכת אשרותיהם בהתאם לצרכי הארגון.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

עוד בנושא

עורך דין נישואים אזרחיים
עורך דין נישואים אזרחיים

עניין הנישואים בישראל נמצא תחת סמכותו של בית הדין הרבני. כך, אם זוג רוצה להתחתן וגם להתגרש בישראל עליו לעשות זאת תוך פניה לבית הדין הרבני. עם זאת, היום לא

קרא עוד >>
יועץ נגישות אתרי אינטרנט
יועץ נגישות אתרי אינטרנט

אתרי אינטרנט הם כלי בסיסי היום להעברת מידע, מתן שירות וכמובן כלי לרכישת מוצרים. אתרי אינטרנט צריכים לשרת הן את הגורם שבחר להקים אותו, בין אם זה עסק, רשות מקומית

קרא עוד >>

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: