Menu
03-977-2800
(24/07)    054-7939378

הגירה והסדרת מעמד בישראל אשרות

הסדרת מעמד בני זוג זרים של אזרחי ישראל

כשהאהבה דופקת בדלת, בניית תא משפחתי הוא צעד מתבקש. אך כשמדובר בבני זוג "מעורבים" – שהאחד מהם אזרח ישראלי והשני לא, אין העניין פשוט כלל וכלל.

חוק הכניסה לישראל וחוק האזרחות מאפשר קיום הליך התאזרחות של בני זוג זרים לאזרח ישראלי לצורך הגנה על התא המשפחתי ומתן אפשרות לבני הזוג לקיים יחד תא משפחתי כן ואמיתי בישראל,  בכפוף לנוהל המכונה "ההליך המדורג", שהותווה בנהלים שהוציא משרד הפנים.

בני זוג, אשר האחד מהם אזרח ישראלי ואילו השני זר, שרצונם להקים בית ולחיות יחדיו בארץ, נדרשים להסדיר מעמדו של בן הזוג הזר ולקבל עבורו אשרה מתאימה.

"אם נתחתן לא נאלץ לעבור את ההליך…נכון?!"

"האם חתונה תעזור, תזרז, תקדם את ההליך?" "מה הבעיה, נטוס, נתחתן ונחזור"

אלו הן רק חלק מהטענות והשאלות המופנות אלינו על בסיס יומי ותשובתנו במקרה זה -שלילית.

ההליך המדורג, אם המדובר בזוג נשוי ואם לא נשוי, למעט מספר אלמנטים- זהה. גם בני זוג נשואים נדרשים לעבור אותו. יתרה מכך, גם אם לבני הזוג ילדים משותפים. ההליך מתחיל בהגשת בקשה למשרד הפנים בצירוף האסמכתאות הרלוונטיות.

בקשה זו תגרור בחינה ראשונית ואז יידרשו בני הזוג להוכיח את הקשר הזוגי ביניהם, קרי, להציג ולהוכיח לפקידי משרד הפנים ולבוחני הבקשה על פי דרישתם, כל ראיה היכולה להעיד על כנות הקשר הזוגי.

טיפול וליווי של עורך דין מבהיר את הדרישות, תורם לחיסכון בזמן, לחיסכון בהוצאות ייעול ההליך והגדלת סיכויי בני הזוג לקבל את האשרה המיוחלת. פתיחת הליך וקיומו ללא ליווי משפטי על ידי עורך דין אשר מכיר את הדרישות, הנהלים ותנאי הסף, עלולה לגרום לסחבת, תחושת  טרטור, הוצאת כספים מיותרים ואף לסגירת התיק וביטול הפעולות אשר נעשו עד כה.

ההבדל שבין "מסלול" הסדרת המעמד של בני זוג שנישאו לבין "מסלול" בני זוג החיים יחד ולא קיימו הליך נשואים, הינו באורך ההליך ואפשרות צירוף של ילדים מקשר זוגי קודם של הזר להליך, כאשר עבור בני זוג נשואים קיימת אפשרות מפורשת בנהלי משרד הפנים לצרף ילדים קטינים של בן הזוג הזר מקשר זוגי קודם ואילו במסלול ידועים בציבור אין התייחסות לנושא כלל.

בנוסף, מעמד בן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי ישודרג למעמד תושב ארעי תוך תקופה קצרה מהתקופה הנדרשת עבור בני זוג ידועים בציבור ובמידה וצלחו בני הזוג את התקופה הנדרשת בהליך, אשרתו תשודרג לאזרחות.

צוות המשרד בעל ניסיון רב המגובה בהצלחות בטיפול ולווי בני זוג בהתמודדות אל מול דרישות משרד הפנים. הבנת ההליך על שלביו ודרישותיו, מביאה בהכרח לקיצור ההליך והסרת דאגות מבני הזוג. בנוסף, לעו"ד המתמחה בתחום, תפקיד חשוב ביכולתם של בני הזוג להתמודד עם סירוב הרשות בהכרה בבני הזוג ומתן האשרות המתבקשות ובקבלת השגות בני הזוג על ההחלטות השונות הניתנות בהליך.

נגישות
WhatsApp chat

למידע נוסף וייעוץ ראשוני ללא עלות

השאירו פרטיכם וניצור אתכם קשר בהקדם האפשרי