הארכת רישיון העסקה של עובד סיעודי זר – במקרים הומניטריים מיוחדים

נוהל הארכת רישיון העסקה למקרים הומניטריים מיוחדים

מעמדו של עובד זר הופך ללא-חוקי, כאשר רישיון העבודה שלו אינו בתוקף, הוא מועסק בעבודה שלא בעניינה הונפק היתר התעסוקה או שהאישור של המעסיק שאצלו הוא מועסק אינו בתוקף. באופן כללי, ותק השהייה של עובד זר בישראל על פי חוק הוא 63 חודשים.

לעיתים נוצר מצב הומניטרי חריג בו המטופל תלוי בעובד הסיעודי המסוים לקיום היום יומי ולשם כך חוקק נוהל מיוחד אשר יאפשר במקרים חריגים להגיש בקשה הארכה מעבר ל63 החודשים שהוגדרו לפרק זמן נוסף.

המטופל או באי כוחו יכולים לבקש את הארכת ההיתר של המטפל הסיעודי הספציפי והמשך העסקתו, הפנייה עוברת לוועדה ייחודית "ועדה הומניטרית של משרד הפנים" הבוחנת בקשות חריגות למתן מעמד בישראל, הארכת ישיבה ומתן היתר שהייה ועבודה לזרים אשר אינם נמצאים תחת הקריטריונים של נהלי רשות האוכלוסין וההגירה.

בעקבות פניית המטופל או מי מטעמו, רשות האוכלוסין רשאית להאריך את רישיון השהייה של העובד הזר לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם, כל עוד הוא ממשיך להיות מועסק אצל אותו מטופל סיעודי.

הגשת הבקשה להארכת הרישיון

הגשת הבקשה אינה דבר של מה בכך ומומלץ לקבל ליווי מקצועי מאחר שיש לעמוד בתנאים ודרישות ספציפיות שאי עמידה בהן עשויה לגרום לדחייה מידית של הבקשה. הדרישות מופנות הן כלפי המטופלים והן כלפי המטפלים הזרים וכוללים בין היתר את התנאים הבאים: על המטופל להיות בעל היתר העסקה פעיל (לא מותלה), פנוי ותקף להעסקת עובד זר בענף הסיעוד- לכאן נכנסים מטופלים סיעודיים שהגיעו לגיל פרישה, מטופלים סיעודיים הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 188% לפחות, נכי צה"ל שהוכרו כנכים סיעודיים בדרגת נכות 100% מיוחדת, נפגעי פעולות איבה שהוכרו כנכים סיעודיים בדרגת נכות 100% מיוחדת, ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה בשיעור של 188% לפחות, נכי עבודה שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי כמטופלים סיעודיים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע כל פעולות היום-יום.

על המטפלים הזרים, בעת הגשת הבקשה להיות בעלי רישיון שהייה ועבודה מסוג ב/1 לענף הסיעוד, אשר סיימו 63 חודשים בישראל (עובדים שסיימו בין 51 ל-63 חודשים והם ללא מעסיק, יוכלו לעבוד רק לצורך החלפה זמנית של עובד זר אחר שיצא מהארץ לחופשת מולדת), כאשר במועד הגשת הבקשה לא חלפו יותר מ-90 ימים מסיום תקופת העסקתם החוקית האחרונה בישראל.

מאחר שיש הבדלים רבים והגדרות ספציפיות לאישור או לדחייה של בקשה להארכת אשרת העובד הזר, כאמור מומלץ לא להגיש את הבקשה באופן עצמאי ולהיעזר במשרד עו"ד המתמחה בליווי בקשות אל מול הועדה למקרים הומניטריים ולנהל את ההליך בצורה נכונה ומקצועית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

עוד בנושא

ביטול גירוש מישראל

כאזרחים ישראלים אנחנו חסינים מסכנת גירוש. חלק מהעניין של 'להיות אזרח' זו הידיעה שכאן זה הבית וגם אם נעשה עבירות חמורות ונרצה מאסר ארוך אף אחד לא יכול להעלות אותנו

קרא עוד >>
ביטול הסכם ממון
ביטול הסכם ממון

הסכם ממון אמור להוות עוגן עבור בני הזוג שחתמו עליו למקרה שיתגרשו. הוא גם צריך להיות מקיף ולכלול את כל הרכוש שצברו בני הזוג עד כה ביחד או לחוד ולפרט

קרא עוד >>
עורך דין תביעה ייצוגית
עורך דין תביעה ייצוגית

ניתן לשמוע לא מעט בתקשורת על קבוצת רכישה שרכשה דירות ופעלה מול חברת בניה כלשהי וככל שהעסקה הייתה אמורה להתקדם וכל גם הבניה נראה היה שהחברה לא עומדת בהבטחתה. אפשר

קרא עוד >>

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: