03-977-2800
(24/07)    054-7939378

דיני נגישות

צוות הראל – נבון חרט על דגלו שמירה וקידום זכויות אדם ושיויון מייצג בעלי מוגבלויות ויקיריהם אשר נתקלו באי הנגשה והפרת החוק מחד, והגנה על בעלי עסקים הזכאים וטוענים לפטור מהנגשה בהתאם לנסיבות מאידך.

דיני נגישות
בישראל חיים כיום 1,600,000 בעלי מוגבלויות שונות. החל ממוגבלות פיזית הנראית לעין,
דרך מוגבלות שכלית, התפתחותית חושית ונפשית.
מטרתו של החוק להגן על כבודו וחירותו של אדם בעל מוגבלות ולעגן זכויותיו להשתתפות שיווניות ופעילה בחברה
בכל תחומי החיים וכן לתת מענה לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייוו בעצמאות מרבית,
בפרטיות וכבוד תוך מיצוי מלוא יכולתו. החוק כיום בישראל, מורה על חובת הנגשת מידע המיועד לציבור,
הנגשת אתרי אינטרנט, הנגשה פיזית של מקומות ציבוריים והנגשה של מתן שירותים.
חוק שיוויון זכויות הינו חוק חשוב ומבורך המאפשר למי שחש נפגע ממנו לתבוע
ללא הוכחת כל נזק סכום של 50,000 ₪ וקיים הכרח אמיתי בעשיית צדק
באמצעות הגשת תביעות אשר יחייבו אכיפתו.

צוות הראל – נבון בעל הכשרה בתחום הנגישות, אשר חרט על דגלו שמירה וקידום זכויות אדם
ושיויון מייצג בעלי מוגבלויות ויקיריהם אשר נתקלו באי הנגשה והפרת החוק מחד,
והגנה על בעלי עסקים הזכאים וטוענים לפטור מהנגשה בהתאם לנסיבות מאידך.
נגישות
WhatsApp chat