Menu

03-977-2800

Menu

עו"ד ניצן הראל

במה מדובר עוה"ד ניצן הראל העוסקת בתחום מסבירה צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות כי כל אתר אינטרנט המעניק שירות לציבור, שימו לב כי תקנות הנגישות לאתרים קובעות מקימים אתר אינטרנט? יש לכם אתר קיים? מעמד זר בישראל? צוות הראל נבון בעל ותר וניסיון בתחום הסדרת מעמד בישראל על גווניו הרבים ישמח לייעץ וללוות בהליך […]

עו"ד ניצן הראל

במה מדובר עוה"ד ניצן הראל העוסקת בתחום מסבירה צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות כי כל אתר אינטרנט המעניק שירות לציבור, שימו לב כי תקנות הנגישות לאתרים קובעות מקימים אתר אינטרנט? יש לכם אתר קיים? מעמד זר בישראל? צוות הראל נבון בעל ותר וניסיון בתחום הסדרת מעמד בישראל על גווניו הרבים ישמח לייעץ וללוות בהליך […]

עו"ד ניצן הראל

במה מדובר עוה"ד ניצן הראל העוסקת בתחום מסבירה צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות כי כל אתר אינטרנט המעניק שירות לציבור, שימו לב כי תקנות הנגישות לאתרים קובעות מקימים אתר אינטרנט? יש לכם אתר קיים? במה מדובר מעמד זר בישראל? צוות הראל נבון בעל ותר וניסיון בתחום הסדרת מעמד בישראל על גווניו הרבים ישמח לייעץ […]

עו"ד ניצן הראל

במה מדובר עוה"ד ניצן הראל העוסקת בתחום מסבירה צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות כי כל אתר אינטרנט המעניק שירות לציבור, שימו לב כי תקנות הנגישות לאתרים קובעות מקימים אתר אינטרנט? יש לכם אתר קיים? במה מדובר עוה"ד ניצן הראל העוסקת בתחום מסבירה צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות כי כל אתר אינטרנט המעניק שירות […]

עושים שוויון : הכל על נגישות לאנשים עם מוגבלויות

המדריך השלםבנגישות? ואילו סנקציות מוטלות על מקומות שלא הונגשו? להשתתפות שוויונית בחברה בכל תחומי החיים ▪ מי מחויב חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות מעגן את זכותם מעמד זר בישראל? צוות הראל נבון בעל ותר וניסיון בתחום הסדרת מעמד בישראל על גווניו הרבים ישמח לייעץ וללוות בהליך הנדרש. התחלתם הליך ב"מסלול" מסוים, אך הנסיבות השתנו? […]

תקנות הנגישות: לא רק במרחב הפיזי

מעמד זר בישראל? צוות הראל נבון בעל ותר וניסיון בתחום הסדרת מעמד בישראל על גווניו הרבים ישמח לייעץ וללוות בהליך הנדרש. התחלתם הליך ב"מסלול" מסוים, אך הנסיבות השתנו? נסיבות בקשתכם לשהות בישראל אינן מתאימות לאף אחד מן הנהלים? נסיבות חייכם או יקיריכם זימנו נסיבות טראגיות ו/או ייחודיות בעקבותיהם אתם מבקשים להסדיר מי שהיה בהליך הסדרת […]

עו"ד ניצן הראל

מקימים אתר אינטרנט? יש לכם אתר קיים? שימו לב כי תקנות הנגישות לאתרים קובעות כי כל אתר אינטרנט המעניק שירות לציבור, צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות עוה"ד ניצן הראל העוסקת בתחום מסבירה במה מדובר מעמד זר בישראל? צוות הראל נבון בעל ותר וניסיון בתחום הסדרת מעמד בישראל על גווניו הרבים ישמח לייעץ וללוות בהליך […]

נגישות
WhatsApp chat