Menu

03-977-2800

Menu

עו"ד ניצן הראל

במה מדובר
עוה"ד ניצן הראל העוסקת בתחום מסבירה
צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות
כי כל אתר אינטרנט המעניק שירות לציבור,
שימו לב כי תקנות הנגישות לאתרים קובעות
מקימים אתר אינטרנט? יש לכם אתר קיים?

במה מדובר

מעמד זר בישראל? צוות הראל נבון בעל ותר וניסיון בתחום הסדרת מעמד בישראל על גווניו הרבים ישמח לייעץ וללוות בהליך הנדרש.
התחלתם הליך ב"מסלול" מסוים, אך הנסיבות השתנו? נסיבות בקשתכם לשהות בישראל אינן מתאימות לאף אחד מן הנהלים? נסיבות חייכם או יקיריכם זימנו נסיבות טראגיות ו/או ייחודיות בעקבותיהם אתם מבקשים להסדיר

מי שהיה בהליך הסדרת מעמד מכל שסוג שהוא, ומרכז חיוו בישראל מזה שנים רבות.
זרים אשר נפגעו בפעולות איבה.
יוכלו לפנות בבקשה להארכת האשרה עפ"י נוהל "בקשה הומניטרית".
למשל מות בן הזוג הישראלי, או לחילופין אלימות מצד בן הזוג הישראלי כלפי בן הזוג הזר. על פניו מקרים אלו אינן עוד עומדים תחת הקריטריונים אשר נקבעו בנוהל שכן זוגיות בין בני הזוג אינה ממשיכה עוד מלהתקיים ועל כן דוגמא: הליך הסדרת מעמד בן זוג של אזרח ישראלי הינו הליך אשר אורך בין 5-7 שנים. במהלך התקופה מעת לעת על בני הזוג להוכיח למשרד הפנים כנות הקשר הזוגי ביניהם. לעיתים, אירוע בלתי צפוי, קוטע את ההליך,

עבור מקרים מגוונים אלה נכתב נוהל ייחודי זה. אינטרקציה בין אנשים, מולידה מקרים שונים ומגוונים בעלי נסיבות שונות:

לעיתים החיים מזמנים סיטואציות מגוונות, שאינן מתיישבות בד בבד עם הנהלים המוגדרים והספציפיים של משרד הפנים והרשויות לשם השלמת הליך הסדרת המעמד

נגישות
WhatsApp chat