Menu
03-977-2800
(24/07)    054-7939378

ניוד מומחים

ניוד מומחים

מומחה זר, כשמו, ובניגוד לעובד זר שאינו מומחה, הוא אדם בעל ותק, הכשרה ויתרון ייחודי בתחום מסוים. עובד אשר מביא עמו בשורות חדשות וטכניקות פעולה שאינן מוכרות או חסרות בשוק הישראלי, עובד אשר מסוגו אין או לחילופין ישנו קושי להעסיק בתחומי ישראל מחד, ומאידך יש בכוחו לתרום לחברה בה עובד ולחברה הישראלית בכלל באופן משמעותי.

עבור תחומי התמחות מסוימים, כגון מתחום ההייטק, אף קיימות הוראות ספציפיות שמטרתן עידוד שיתופי פעולה וניוד מומחים ממדינות זרות.

בניגוד לבקשה להעסקת עובד זר שאינו מומחה, יידרש המעסיק להתחייב, בין יתר הדרישות, גם לתשלום שכר המוגדר בהתאם לתקופת העבודה ומקצועו של העובד, בנוסף יחויב המעסיק לממן ביטוח מלא לעובד ולוודא כי זה יועסק על ידו בלבד, בעבור העבודה אשר הוגדרה ולא אחרת.

הליך בחינת הבקשה עורך על פי רוב בין 6-8 שבועות, אשר בסופו, במידה ויעמדו המעסיק והמומחה הזר בדרישות, תאושר אשרת שהייה ועבודה לתקופה הנדרשת, ובמקרים חריגים ניתן יהיה להאריך את האשרה בהתאם למבחנים של היחידה להיתרים.

עם קבלת האישור, ישלח משרד הפנים הודעה לקונסוליה הישראלית למדינת מוצאו של העובד המומחה אשר ממנה עתיד להגיע לישראל, שם תונפק ותוצמד לדרכונו, נתון המלמד כי הנפקת אשרת עובד זר מומחה, ניתנת רק כאשר העובד שוהה מחוץ לגבולות ישראל.

מרגע קבלת האישורים הנדרשים, מחויב העובד המומחה, לאסוף את אשרתו מהקונסוליה הישראלית במדינה בה הוא שוהה ולהיכנס את גבולות המדינה בתוך 30 ימים. לא ניתן להגיש בקשה תיאורטית עתידית לקבלת היתר, עבור עובד אלמוני.

בהעסקת מומחים זרים, זוכה לא רק המעסיק והחברה בה מועסק, אלה גם החברה הישראלית כולה שכן בכוחם של מומחים זרים להעשיר את הידע של העובדים המקומיים ולהקנות להם תוספת כח משמעותית ביכולות הייצור והפיתוח.

הגשת הבקשה להיתר תוך ליווי משפטי יביא לקיצורו ייעולו ובמקרים מסוימים ימנע קנסות ואישומים פליליים של החברות המעסיקות .

נגישות
WhatsApp chat

למידע נוסף וייעוץ ראשוני ללא עלות

השאירו פרטיכם וניצור אתכם קשר בהקדם האפשרי